DANIKO, s.r.o.

DANIKO, s.r.o.

Sarajevská 1051/10
120 00 Praha 2
IČ: 49359924
DIČ: CZ49359924

Informace o kanceláři DANIKO, s.r.o.

Účetní, daňová a poradenská kancelář, Praha 2 

 

DANIKO s.r.o. poskytuje co nejrozsáhlejší služby klientům. Především ekonomické služby účetní a daňové povahy se snažíme poskytovat v celém možném rozsahu. Poskytujeme také celé spektrum poradenskýchslužeb.

 

Firma Daniko s.r.o. poskytuje svým klientům:

audit řádných i mimořádných účetních závěrek:

 • závěrečný, průběžný i dílčí

ověřování stavu účetnictví:

 • právnických osob (všechny právní formy)
 • fyzických osob
 • O.P.S.
 • družstva
 • nadace
 • sdružení

poradenské služby:

 • v oblasti daňové, mzdové, účetní a personální
 • v oblasti odměňování zaměstnanců; různé formy odměňování
 • při zpracování a analýzách podnikatelského záměru
 • v oblasti aplikace zákonů a jejich novel, vyhlášek, nařízení vlády ….apod.
 • při založení společnosti
 • při změně právní formy společnosti
 • při vstupu do konkurzu nebo likvidace
 • při zpracování vnitropodnikových účetních směrnic a pravidel – např.:
  • oběh účetních dokladů
  • oceňování majetku a zásob
  • postupy účtování
  • sestavení odpisových plánů
  • provedení fyzické i dokladové inventarizace
  • obsahu roční účetní závěrky

vedení účetnictví včetně zpracování:

 • přiznání k DPH
 • přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • přiznání k dani z nemovitosti
 • přiznání k dani darovací
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro management)
 • zpracování roční účetní závěrky

rekonstrukce účetnictví

zpracování mzdové agendy včetně:

 • personálního a mzdového poradenství
 • styku s FÚ, SSZ a ZP včetně součinnosti při jejich kontrolách

další vzdělávání zaměstnanců na společných seminářích zaměřených hlavně na:

 • zvýšení průkaznosti vedeného účetnictví
 • opakování, prohlubování a rozšiřování odborných znalostí účetních
 • aktuální změny, novinky a související dokumenty v legislativě ČR

Fotografie a videa

Cena za služby DANIKO, s.r.o.

Dle aktuálního ceníku a rozsahu poptávaných služeb.

Kde nás najdete?